Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Milyen óvoda vagyunk?

Ahol jó gyermeknek lenni, ahol jó felnőttnek lenni…Boldog óvodát szeretnénk, ahova jó bejönni. Ahol a hétköznapokban is mindig van valami fény, ahol minden nap új kezdet és tanulási lehetőség. Ahol lehet alkotni és gondolkodni, ahol mindenki számít. Ahol gyerek a gyerek, felnőtt a felnőtt és ezek a kapcsolatok folyamatos mozgást eredményeznek.
Ahol minden fejlődik és teszünk minden nap érte. Ahol a szülők biztonságban engedik el gyermekeiket, ahova visszavágynak, ahova visszajárnak, ahonnan „teli lelki batyuval” távozhatnak.

Német nemzetiségi nevelés óvodánkban

A Hétszínvirág Óvodában jelenleg négy csoportban zajlik német nemzetiségi nevelés, melyet szakképzett, német nemzetiségi diplomával rendelkező óvodapedagógusok látnak el.
Célunk, hogy a 3-7 éves korú gyermekek a német nyelvvel játékos formában ismerkedjenek meg, szokják meg a nyelv hangzását, ne idegenkedjenek tőle. Célunk továbbá az iskolai nyelvtanulás előkészítése, magalapozása, tehát mi az óvodában nem nyelvoktatást folytatunk. /Részletesen Pedagógiai Programunkban olvashatnak a nemzetiségi nevelésről/

Csoportjainkban a beszoktatási időszak leteltével, olyan német nyelvi közeget teremtünk, amelyben a gyermekek életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelően hallás útján, utánzással, sok-sok mozgással egybekötött német nyelvű mondókát, gyerekdalt, körjátékot ismernek meg. Elsajátítanak egyszerű tánclépéseket, mely által a hagyományápolás egyik fontos pillérét, a népzenét is megismerik. A Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett rendezvényeken ezt évente kétszer a legidősebb csoportok szívesen meg is mutatják a Dunaharaszti lakosságnak. A szülőket, családtagokat is örömmel invitáljuk táncba a már hagyományossá vált Teadélután zárásásaként német nemzetiségi táncházunkba.

Nemzetiségi hét keretén belül az összes csoportunk vidám pillanatokat szokott eltölteni az aulában, ahol közelebbről tapasztalhatják meg a régi mindennapokat. A kiállítások alkalmával nemcsak messziről, képekről szereznek információkat, hanem meg is tapasztalhatják, megfoghatják, kipróbálhatják akár a szappannal történő teknőben mosást, patkolást, kékfestést, szénrajzot, szekérhúzást stb. A hét lezárásaként minden kisgyermek megtekinthet egy német nyelvű meseelőadást az óvónénik előadásában, ami eddig minden alkalommal óriási sikert aratott.
Reméljük, hogy az óvodánkba járó gyermekek és szüleik pozitív élményekkel feltöltve hagyják el a kék tornyos épületet és örömmel gondolnak vissza ránk.

 Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda a város keleti felén, az M0-s autóút közelében található. Az óvoda épületét 2005.augusztus 29-én adták át, akkor még hat csoportszobával. Ma tizenkét csoporttal büszkélkedhetünk, ahol 350 kisgyermek fogadására van lehetőségünk.

Dunaharaszti sváb gyökerekkel rendelkezik, az őslakosság leszármazottjai erőteljesen őrzik a sváb kultúrát, a német nemzetiségi hagyományokat. Városunk évek óta fejlődik, a lakosság létszáma növekszik, az összetétele is jelentősen megváltozott.
Új családok érkeztek, akik kisgyermekeiket szívesen hozzák óvodáinkba, ezért intézményeink évről-évre teljes kihasználtsággal működnek. Gyermekeinket körül veszi a felgyorsult, folyamatosan változó világ, mely nagy hatással van rájuk, mindemellett nekünk - óvodapedagógusoknak – is figyelembe kell vennünk az új szakmai, törvényi és a külső környezeti változásokat. 

Büszkeségünk a német nemzetiségi nevelés. A német nemzetiségi óvodapedagógusok a német nemzetiségi irányelvek alapján, saját nemzetiségi programot dolgoztak ki, ennek útmutatásai alapján biztosítjuk a kétnyelvű nemzetiségi nevelést.
Jelenleg 4 csoportban zajlik ez a munka, ezáltal német nemzetiségi intézményegységként működnek óvodánkban.


Másik büszkeségünk az, hogy óvodánk immár 15 éve tagja a ZÖLD SZÍV Természetvédő Ifjúsági Mozgalomnak, mely a gyermekek környezettudatos és természetvédő magatartását alapozza meg. Ez a munka szélesebbre tárta az óvoda kapuját, hiszen komoly partneri kapcsolatban vagyunk a szülőkkel és a Zöld Szíves Óvodákkal is.
2019-ben egy újabb lépcsőfokot léptünk a környezeti nevelés terén: Zöld Óvoda címet nyertünk! Ezt sikerült megismételnünk 2021-ben, amikor másodszor is elnyertük a Zöld Óvoda címet. 
Számunkra ez nemcsak egy megszerzett elismerés, hanem napi gyakorlatba beépített, komoly munka is.

 
Kenessey Beáta
Óvodavezető
Óvodánk újabb lépést tett előre a környezeti nevelés terén, ugyanis a Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetség tagja lettünk. 

"A szövetség – rövidített nevén a KOKOSZ – egy olyan „ernyőszervezet”, mely arra hivatott, hogy összefogja, koordinálja és támogassa a környezeti nevelés, illetve a környezet-, és természetvédelem területén működő oktatási és civil szervezeteket, képviselje érdekeiket és együtt gondolkodásra, együttműködésre ösztönözze őket." forrás: kokosz.hu

Azzal, hogy a szövetség tagja lettünk, egyben oktatóközponttá is vált óvodánk. Vállaljuk, hogy a hozzánk érkező kollegáknak bemutatjuk a nálunk bevált módszereket, illetve óvodánk dolgozói is látogatják a hasonló intézményeket. Ez a közös munka és együttműködés segít bennünket, hogy a környezeti nevelés folyamatosan megújuljon és minél magasabb színvonalon valósuljon meg.